Bijbelleerhuis

Bijbelleerhuis
Predikant,Docent, Evangelist en Bijbelleraar

vrijdag 11 februari 2011

Uitgedreven

Psalm 38:5 Want mijn ongerechtigheden gaan over mijn hoofd; als een zware last zijn zij mij te zwaar geworden.

Is dat ook in uw leven, een last? De schuld die u heeft bij een Heilig en rechtvaardig God. Gaat u eronder gebukt, of leeft vrolijk en onbezorgd verder? Gaat u met een onbekommerd hart naar de hel? Het is een ernstige vraag: Heeft God u al aan uw zonden ontdekt en bent u naar Hem uitgedreven. Om te roepen : O God wees mij zondaar genadig. Is uw hart werkelijk bekeerd? Niemand kan bestaan voor God, zelfs niet de meest rechtvaardige mens op aarde. Wij lezen het in Jesaja 64:6 : “Doch wij allen zijn als een onreine, en al onze gerechtigheden als een wegwerpelijk kleed; en wij allen vallen af als een blad, en onze misdaden voeren ons henen weg als een wind.”Dan lezen wij hier duidelijk dat er niemand is, die rechtvaardig is, dan hebben wij alleen maar de vrije genade van de HEERE zo nodig. Wij hebben het licht van de Heilige Geest nodig die ons trotse hart overtuigt van zonde van gerechtigheid en van oordeel. Och HEERE schenk mij dan de hulp van uw Heilige Geest en laat mij niet verloren gaan. Het is mijn oprechte bede dat u door de prediking van het Woord zult gaan beseffen wie u bent en wat uw staat is. Wij kunnen prachtige dingen uit het woord onderwijzen en o, die zijn zo nodig. Maar wat is het nodig, dat er dienstknechten van de HEERE, het volk net zo als Johannes oproepen: “Bekeerd u want het koninkrijk der hemelen is nabij gekomen”. Wat is het nodig dat in een rechte prediking, Christus wordt verkondigd de enige weg naar de zaligheid. De deur naar de hemel.
Er is maar een manier om verlost te worden van uw zware last, om de weg naar Golgotha te gaan, net zo als Christen de weg wordt gewezen om daar naar toe te gaan. Daar mag je komen met je pak met zonden. Alles wat er mis is gegaan in je leven, je stinkende zonden, je teleurstelling, je wonden die je hebt op gelopen. Ik moet denken aan lied 81 uit Johannes de Heer: “Zondaar zoekt gij rust en vrede, levenslust en stervensmoed? Niets deelt u de wereld mede, alles vindt gij aan Jezus voet. Kom o kom met al uw noden, vrede wordt u aangeboden vlucht dan eer gij sterven moet, met uw zonden aan Jezus voet.”Maar ook het tweede vers mag u zingen: “Daar is niemand weggezonden, die om schuldvergeving bad.” Mocht deze meditatie, een ernstige roepstem van de HEERE zijn om u te trekken uit de duisternis tot het licht. Dat God u mag trekken uit de kuil van de dood. Dat Hij uw voeten mag zetten op een rots, dat is Christus. Maak lieve gelovige ernst met de eeuwigheid, voordat het te laat is. Het is nu nog het heden der genade.

Gebed:
Och HEERE wilt U mij uitdrijven naar U.

Dienstknecht van het Woord H. Kamphuis

Geen opmerkingen: