Bijbelleerhuis

Bijbelleerhuis
Predikant,Docent, Evangelist en Bijbelleraar

zondag 19 juni 2016
Door zijn jarenlange ervaring is hij een waardevolle aanwinst voor de school. Jarenlang heeft hij op scholen in de leerlingen zorg en begeleiding gezeten. Ook heeft hij op scholen het mentoraat van verschillende klassen op zich genomen. Hij verstaat de kunst om met de leerlingen om te gaan op hun eigen niveau. Hij heeft les gegeven op het Basisonderwijs ,MBO, VMBO , HAVO EN VWO en Gymnasium Ver...der volgt hij de onderwijskundige ontwikkelingen. Bij verschillende scholen heeft hij zich ingezet voor de medezeggenschapsraad. Als voorzitter van de grote MR was hij betrokken bij de ouder, personeel , en leerlingen gelding. De eerste website van het CCZ Kerckenbosch is door hem gebouwd samen met Rob van der Zwan. In 2004 kreeg hij studie verlof en heeft hij verschillende scholen bezocht in de Palestijnse gebieden en Israel . Op dit moment is hij coördinator maatschappelijke stage op het Agnietencollege in Zwartsluis. Verder is hij lid van de commissie identiteit die o.a ook vieringen organiseert.
Kamphuis zoekt nog voor 0,4 FTE uitbreiding op een andere school.

Geen opmerkingen: