Bijbelleerhuis

Bijbelleerhuis
Predikant,Docent, Evangelist en Bijbelleraar

zaterdag 27 augustus 2016

 Roots

Indien dan de Zoon u zal vrijgemaakt hebben, zo zult gij waarlijk vrij zijn. ( Joh8:36 ) St vert

Deze week werd ik enorm bepaald bij deze tekst , toen ik de twee introductiedagen op het Greijdanus College mocht meemaken. ( zie hieronder de foto) De vraag werd mij gesteld, welk geestelijk kapitaal ik meebracht ( lees gaven) om zo te kunnen schitteren in Zijn  licht ?   De vraag verraste mij omdat ik nog nooit zo'n duidelijke vraag over identiteit had gehad.

Het bepaalde mij, aan wie ik mijn identiteit als mens te danken heb. Dat is nl: aan de Zoon Jezus Christus , die mij door genade heeft vrijgekocht met Zijn bloed. Hij is de Heer , Schepper en onderhouder van mijn bestaan. Het draait niet om  de gevallen , maar om de verloste mens in Jezus de Messias. Zij naam betekent Jehova zal redden.

Ooit had ik les in de homiletiek ( predikkunde) van de beroemde ds. Veltkamp. Ik hoor het hem nog zo zeggen: " Broeders een goede preek is altijd Christocentrisch. Wijs de mensen naar Christus. Dat is ook iedere zondag mijn passie en missie als ik in heel Nederland het woord van de verschillende kansels mag brengen.

Mijn ouders waren Gereformeerd Vrijgemaakt. Ik ben ze nog altijd enorm dankbaar, dat ze beloofd hebben mij in de leer  te zullen onderwijzen en doen onderwijzen. Het aller belangrijkste in mijn opvoeding was : "Jezus Christus de Verlosser". De liedjes die mijn moeder zong kan ik nog steeds na zingen. De sterretjes van goud, de goede Herder, Heere houdt ook deze nacht over Harry trouw de wacht, maar gelukkig ook heb ik geleerd : van het boze dat ik heb gedaan ziet het Heere toch niet aan.

Het doen onderwijzen was  belangrijk voor mijn lieve ouders, die ik nog steeds enorm mis. . Toen ik zes jaar was ging ik naar de dr. K . Schilderschool in Zwolle. Mijn broer Henk ging naar het Greijdanus die er naast stond. Ik zie nog zo onze  hoofdmeester meneer Slagter aan de poort van het hek staan. Een wijde poort die toegang gaf tot het schoolplein. De juffrouw in de eerste klas kon prachtig verhalen vertellen uit de Bijbel. Werkelijk als juf van Houwelingen vertelde was het net of je er zelf bij was. Het waren ook haar lieve ogen die straalden als ze het over haar Heer en Heiland had. Ik moest er zo aan denken toen ik hoorde van die prachtige slogan van het Greijdanus College, schitteren in Zijn licht.

In de opstandingskerk leerde ik als klein jongetje stiekem  onder de preken van ds. Vreugdenhil, ds. Bos of ds. van Oene ,  het psalmversje voor maandag. Het was een wereld waar ik zo naar terug kan verlangen. Wij waren lid van het GPV , het Nederlands dagblad en wij kochten onze boodschappen bij de vrijgemaakte kruidenier Galenkamp op de Thomas a Kempis straat. Ook het beeld van mijn oma van der Ziel zal ik nooit meer vergeten. Ze ging door weer en wind twee keer per zondag naar de kerk. Een gewoonte van haar die ik nog steeds in ere houd. Nog steeds is de eerste dag der week een bijzondere dag en dat is beslist niet wettisch bedoeld.

Bijzonder is het dan, dat je jaren later als baptist gaat solliciteren op een gereformeerde school. Ik dacht dat ik niet zou voldoen aan de standaard en dat ik geen schijn van kans maakte. Maar mij werd gezegd dat de standaard was het geloof in de Heiland en Verlosser de Heere Jezus. Hij is het die ons waarlijk vrij kan maken .

Geen opmerkingen: